I agree with Terms and Conditions and I've read and agree Privacy Policy.

Sending...
Your message has been sent, thank you! Close this notice
Please try again. Close this notice

Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com


LiTa KULLANICI SÖZLEŞMESİ

LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ, HERHANGİ BİR ACİL DURUMDA VEYA TIBBİ İHTİYAÇLAR İÇİN KULLANILMAMALIDIR. TIBBİ BİR ACİL DURUM OLDUĞUNDA HEMEN 112 ACİL SERVİS’İ YA DA SİZE EN YAKIN HASTANENİN NUMARASINI ARAYINIZ.

KENDİNİZE VEYA BİR BAŞKASINA ZARAR VEREBİLECEĞİNİZİ DÜŞÜNÜYORSANIZ, İNTİHARA MEYİLLİ İSENİZ, KENDİNİZİN VEYA BİR BAŞKASININ TEHLİKEDE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSANIZ, ACİL TIBBI BİR DURUM VARSA, İLGİLİ ACİL SERVİS NUMARASININ ARANMASINI VE İLGİLİ MAKAMLARA BİLGİ VERİLMESİNİ TAVSİYE EDERİZ.

Tanımlar

• LİTAWEB.COM: BEY BİLİŞİM VE TASARIM firması tarafından faaliyete geçirilen psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü öğrencileri tarafından hizmete sunulan internet sitesi markası.

• DANIŞAN: Uygulamada bahsedilen hizmetlerden faydalanan/kullanan ve bunun için kişi, kurum, ürün ve hizmet bilgilerini kendi rızasıyla veren kişi veya kurumlar.

1Mad

Maddeler

1. Taraflar a) ‘LİTAWEB.COM’ internet sitesinin faaliyetlerini Ertuğrulgazi Mah. Tellikaya sok.4/E Ankara/Çankaya adresinde bulunan BEY BİLİŞİM VE TASARIM firması yürütmektedir. (www.beybilisimtasarım.com)

b) ‘LİTAWEB.COM’ internet sitesine üye olan uygulama kullanıcısı.(Bundan böyle “DANIŞAN ” olarak anılacaktır.)

c) ) ‘LİTAWEB.COM’ internet sitesinde üyeler destek sağlayan uzman kişiler. (Bundan böyle ‘’DANIŞMAN’’ olarak anılacaktır.)

2Mad

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu LİTAWEB.COM ‘UN sahip olduğu LiTa (LİTAWEB.COM) internet sitesi içeriğinde, Danışanların destek almak istediği alanlarda uzman kişilere (DANIŞMAN) en hızlı ve güvenilir şekilde ulaşmasını sağlamaktır. LİTAWEB.COM bünyesinde bulunan Danışmanlar kesinlikle TIBBİ HİZMET yahut TIBBİTAVSİYE vermemektedirler. Aynı zamanda ARGO VE KÖTÜ AMAÇLI KULLANIM yapan üyelerin üyeliğini de askıya almak ile sorumludur.

3Mad

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Danışan, LİTAWEB.COM internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİNE’NİN bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Danışan, LİTAWEB.COM internet sitesi tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Danışanın söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİNE karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ’NİN söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Danışan, LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ’Nİ kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Danışanı bağlayacaktır.

3.4. Danışan, LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Danışan, hiçbir koşul da Danışmanı tıbbi tavsiye vermeye, ilaç önerisinde bulunmaya zorlayamaz. Ayrıca, Danışan başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. Danışan, Danışmanların verdiği yahut vereceği bilgiler, tavsiyeler yahut önerdikleri/önerecekleri kurum, kuruluş, ürün ve benzerinin Danışman’ın şahsi görüşleri ve bilgi birikimi olduğunu, çözüm amaçlı gönderilen video,kitap…vb önerileri ve bu bilgilerden dolayı LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ’NİN herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul etmiştir.

3.6. LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ’NDE Danışan tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler tamamen Danışanların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ’NDE Danışanın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7. LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ, Danışan verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Danışan, LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ’NİN kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ’NDEN tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.8. Danışan, danışman ile iletişiminde genel ahlak kurallarına uymak ve bu doğrultuda yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Danışan ile danışman arasında geçen olumsuz görüşmelerin danışan tarafından LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ ‘NE bildirilmesi halinde (danışanın görüşmenin olumsuzluğuna dair gerçekçi gerekçeleri olması halinde) ŞİRKET, danışanı, başka bir danışmana yönlendirecek ve danışan memnuniyetini en üst seviyede tutacaktır.

3.9. Danışan, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Danışana aittir.

3.10. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Danışan işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ’Nİ bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ’NİN Danışana karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.11. LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ’NİN her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Danışanın üyeliğini silme, Danışana ait dosya,belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Danışan iş bu durumu önceden kabul eder. Bu durumda, LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ’NİN hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.12. LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ’NİN yazılım ve tasarımı LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ’NE mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Danışan tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

3.13. LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ, Danışanın kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak işlendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ’NE tebliğ edilen yasal işlemlere uymak, uygulamanın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.14. LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ’NİN virüs ve benzeri amaçlı uygulamalardan arındırılmış olması için tedbirler alınmıştır. Bunun yanında eksiksiz ve tam güvenliğin sağlanması için Danışanın kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını kabul etmiş sayılır.

3.15. LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİuygulamanın içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.16. LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Danışanlar bakımından hüküm ifade edecektir.

3.17. Taraflar, LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ’NE ait tüm uygulama kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.18. LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, Danışanlarının kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS ’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Danışan işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber- bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’ lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

3.19. Danışan, LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ üzerinde yayınladığı, gösterdiği, gönderdiği tüm bilge, belge, video, fotoğraf, sesli mesaj, e- maillerden ve diğer tüm içeriklerden tek olarak doğrudan sorumlu olup, LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ’NİN bu konuda herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul etmektedir.

3.20. Danışan, iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Uygulama Gizlilik Sözleşmesini onaylayarak, LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ aracılığı ile hukuka aykırı, tehdit, hakaret içeren içerik göstermeyeceğini, göndermeyeceğini kabul etmiş sayılır.

4Mad

4. Danışan üyelik ücretleri

4.1 Danışan, internet sitesine ücretsiz olarak üye olabilecek olup, hizmet almak istediği kategori olması halinde istediği anda giriş yapıp hizmet alabilecek ve ücret talep edilmeyecektir.

4.2. Danışanın site içerisinde, ilerleyen dönemde alanında uzman kişilerden destek almak istediği takdirde belirlenen aylık, yıllık ücretlerden birini seçip satın alması sağlanacaktır.

4.3 Site içerisinde uygulanabilecek ücretlendirmelerin bedeli, belirlenen miktarlarda çekilecek olup uygulama kullanıldıktan sonra ücret geri iade edilmeyecektir.>

4.4. Danışan hizmet almak istediği danışmanın ödemesini ödeme hizmet sağlayıcısı aracılığıyla yapacak olup, ödeme sağlayıcısı ile ilgili yaşanan teknik aksaklıklar ve hatalardan LİTAWEB.COM sorumlu olmayacaktır.

4.5. Danışan, kendisine ait kredi kartının kendi kusurundan kaynaklanan sebeplerle geçersiz olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelinin ödenmemesi halinde, danışmana bu hususta bilgi vererek bu eksikliğin 3 gün içinde giderilmesini sağlamayı aksi takdirde danışan üyeliğinin iptal edileceğini ve kendisine her türlü yasal işlemin yapılacağını kabul ve taahhüt eder.

5Mad

5. Mesafeli Satış Sözleşmesi

Sanayi Ticaret Bakanlığı’nın Mesafeli Satış Sözleşmelerine Dair Yönetmeliğine ilişkin hükümleri taraflarca kabul beyan ve taahhüt edilmiş olup, bu yönetmeliğin hükümlerinden taraflar karşılıklı olarak sorumludurlar.

Bilgi için:

6Mad

6. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme Danışanın üyeliğini iptal etmesi veya LİTAWEB.COM İNTERNET SİTESİ tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. LİTAWEB.COM danışanın üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Danışanın üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

7Mad

7. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8Mad

8. Yürürlük

Danışanın, üyelik kaydı yapması üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğun ve üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Danışanın internet sitesine üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.