I agree with Terms and Conditions and I've read and agree Privacy Policy.

Sending...
Your message has been sent, thank you! Close this notice
Please try again. Close this notice

Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com


LiTa Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikasının BEY BİLİŞİM VE TASARIM firması tarafından icraata geçirilen LİTAWEB.COM (“İnternet Sitesi”) ziyaret eden ve/veya herhangi bir şekilde kullanan kişiler (“DANIŞAN ”) tarafından İnternet Sitesi kullanılmadan önce okunması gereklidir.

İşbu Gizlilik Politikası, LİTAWEB.COM internet sitesine üye olan tüm danışanlar açısından geçerlidir.

Tanımlar

• LİTAWEB.COM: BEY BİLİŞİM VE TASARIM firması tarafından faaliyete geçirilen psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü öğrencileri tarafından hizmete sunulan internet sitesi markası.

• DANIŞAN: Uygulamada bahsedilen hizmetlerden faydalanan/kullanan ve bunun için kişi, kurum, ürün ve hizmet bilgilerini kendi rızasıyla veren kişi veya kurumlar.

1Mad

Maddeler

1. Gizlilik: Bu web sitesi, danışanların gizliliklerini korumakla sorumludur. Ancak bu sorumluluk, internet ve mobil ortamının gerektirdiği koşullar içerisinde sağlanan en üst düzey gizliliği içermekte olup, internet ve mobil ortamda hiçbir zaman tam güvenliğin sağlanamadığı da bilinmesi gerekli hususlar içerisindedir. İnternet sitesi danışanların gizlilik haklarına saygı duyar ve danışanın mobil uygulama vasıtasıyla sağladığı tüm bilgiler saklı tutulur. LİTAWEB.COM, üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği hasarlardan sorumlu tutulamaz. Danışan, LİTAWEB.COM ‘a erişerek ve kullanarak LİTAWEB.COM ’un Gizlilik Sözleşmesi’ni okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiş olur. Danışan, LİTAWEB.COM ‘a eriştiği ve girdiği anda, işbu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

2Mad

2. Kişisel Olmayan Derleme Bilgiler: İnternet sitesi ziyaret edildiğinde uygulamada ziyaret ettiğiniz sayfalar ve her bir sayfa, bilgi formu ve uygulamada ne kadar zaman harcadığınız gibi genel bilgiler kaydedilir. Bu bilgilerin tutulmasının amacı LİTAWEB.com ‘un düzenli olarak izleyerek geliştirmek ve hizmetlerini iyileştirmektir.

3Mad

3. Kişisel Bilgiler: Bir danışan internet sitesi üzerinden bir soru gönderdiğinde, belirli bir hizmet için bilgi formu doldurduğunda veya başvuruda bulunduğunda kişisel bilgilerini göndermek amacıyla internet sitesini kullanmayı tercih edebilir. Danışanın rızasının olduğu veya kanunun gerektirdiği haller dışında, belirli bir amaç için internet sitesini kullanarak kişisel bilgilerin her yollanışında danışan bilgileri sadece bu amaç için kullanılır. Kullanıcılar verecekleri bilginin miktarını tayin edebilirler. Form alanlarında doldurulması zorunlu olan ve doldurulması isteğe bağlı alanlarda bilgi sağlanması istenebilir. Bu şekilde belirli bir faaliyet için verilmesi zorunlu kişisel bilginin verilmemesi durumunda, bu faaliyetten faydalanılamaz.

4Mad

4. Veri Güvenliği: LİTAWEB.COM izinsiz girişi engellemek, veri doğruluğunu sürdürmek ve bilginin doğru kullanımını sağlamak için internet sitesi kanalıyla toplanmış bilgiyi koruyan ve güvenliğini sağlayan uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürler uygulamaktadır. Tüm şartlara rağmen LİTAWEB.COM kişisel bilgilerin sistemlerinden yasal olmayan yollarla elde edilemeyeceğini garanti edemez ve LİTAWEB.COM ‘un online servislerinin kullanılması halinde sistemlerimizde güvenlik açığı riski de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm riskleri ve sorumluluğu kabul etmiş sayılırsınız.

5Mad

5. İnternet kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, ortam virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan LİTAWEB.COM sorumlu değildir.

6Mad

6. İnternet sitesinde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları LİTAWEB.COM ‘a aittir. LİTAWEB.COM materyallerine ait tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları LİTAWEB.COM ‘ a saklıdır. Bir kişi ve/veya kuruluş, önceden LİTAWEB.COM ‘un iznini almadıkça, internet sitesinin belli bir kısmını başka bir internet sitesinde kullanamaz, başka bir uygulama sitesinin bağlantısını kuramaz.

7Mad

7. Danışan, işbu Uygulama Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi’ni onaylayarak, LİTAWEB.COM ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için LİTAWEB.COM iştiraki olan diğer tüzel kişiler ile de paylaşılabileceğine onay vermektedir.

8Mad

8. LİTAWEB.COM, Kullanıcının kendisine bildirdiği iletişim adreslerine çeşitli ilan, duyuru ve bilgilendirmeler yapabilir. Kullanıcı, LİTAWEB.COM ‘un, bildirdiği iletişim adreslerine çeşitli ilan, duyuru ve bilgilendirmeler yapabileceğini, e-posta ve SMS gönderebileceğini ve diğer iletişim yolları ile bildirim yapabileceğine peşinen onay vermiştir.

9Mad

9. Ödeme sayfasında talep edilen danışan kredi kartı bilgileri, İnternet sitesin, kullanan danışanların güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde İnternet sitesi veya hizmet veren üçüncü şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Mobil Uygulama ara yüzü üzerinden ilgili banka ile Danışan’ın kullanmakta olduğu cihaz arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

10Mad

10. Danışan, kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açıkça rıza göstermektedir. Kişisel veriler danışan sıfatı devam ettiği sürece işlenecektir.

11Mad

11. Kanun kapsamında Veri Sorumlusu LİTAWEB.COM Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir.

12Mad

12. Danışan, kendisine ait kişisel verilerinin LİTAWEB.COM ‘un belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve herhangi bir amaçla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

13Mad

13. Danışana ait Kişisel Veriler LİTAWEB.COM uygulamasının kişisel bilgi formu marifetiyle ya da gerekli görülmesi halinde elektronik ortamlarda toplanmaktadır.

14Mad

14. Danışan; dilediği zaman Kanun kapsamında Veri Sorumlusu LİTAWEB.COM ‘ a başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme hakkına sahiptir.

15Mad

15. LİTAWEB.COM, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak danışanlara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.

Bu durumlar;

o Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

o LİTAWEB.COM, Danışanları ile arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

o Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Danışanlarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,

o Danışanların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.

16Mad

16. Bu Gizlilik Sözleşmesi değişikliğe tabidir. LİTAWEB.COM Gizlilik Sözleşmesi’ndeki herhangi bir değişikliği mobil uygulamada duyuracaktır. Mobil uygulama kanalıyla LİTAWEB.COM ‘a gönderilen tüm bilgiler, değiştirilmiş şekliyle Gizlilik Sözleşmesi’nin şart ve koşullarına tabidir.Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Danışanlar bakımından hüküm ifade edecektir.

17Mad

17. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, 17 (onyedi) maddeden ibaret olup LİTAWEB.COM üyelik ve Kullanım Koşulları Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.